Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας πριν προχωρήσετε σε αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας.   

  1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία INVENTICS A.E, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χ.λ.μ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, κτίριο THERMI II, Τ.Κ. 57001, με Α.Φ.Μ 099772572, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με αριθμό MH.TE. και άδεια λειτουργίας ΕΟΤ 0933Ε60000074600. 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι γενικοί όροι συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν διέπουν όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω και προσφέρονται στο χρήστη από την INVENTICS AE και την ιστοσελίδα www.worldtravel.gr. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω του  www.worldtravel.gr , ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών. 

  1. ΚΡΑΤΗΣΗ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στο www.worldtravel.gr, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην INVENTICS AE να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο. Η παροχή του worldtravel.gr συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη του περιορίζεται στην εκπλήρωση της παροχής αυτής. 
Κάθε επιτυχημένη διαδικασία κράτησης ακολουθείται από ηλεκτρονικό μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής με κωδικό κράτησης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η έκδοση ή αποθήκευση του σχετικού voucher. Η προσκόμισή του voucher στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την ημερομηνία άφιξής σας είναι υποχρεωτική.
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνίες, προορισμός, τύπος δωματίου κ.λ.π.) και να ενημερώσει το www.worldtravel.gr για τυχόν λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της καταχώρησης. Το www.worldtravel.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από το χρήστη κι αυτό διότι πολλοί πάροχοι δε δέχονται καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης.

  1. ΑΛΛΑΓΕΣ / ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης κάποιας υπηρεσίας που παρέχει το www.worldtravel.gr εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.
Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στο χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης/αλλαγής της υπηρεσίας που έχει προεπιλεγεί, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει ηλεκτρονικά το αίτημα στο reservations@medevents.gr ενημερώνοντας σχετικά και θα πρέπει να λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματός του εντός 24 ωρών.  
Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη στο ξενοδοχείο την ημέρα της άφιξης (non show), ο πελάτης χρεώνεται με το σύνολο  της αξίας της κράτησης. 

  1. ΤΙΜΕΣ 

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του www.worldtravel.gr είναι τελικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης. Οι τιμές που εμφανίζονται τη στιγμή της αναζήτησης δίνονται ηλεκτρονικά από τον εκάστοτε προμηθευτή κι ενδέχεται να τροποποιηθούν σε επόμενη αναζήτηση σε άλλη χρονική στιγμή. 

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες, φωτογραφίες, περιγραφές ξενοδοχείων  κ.λ.π. που εμφανίζονται στο www.worldtravel.gr παρέχονται  από τους αντίστοιχους προμηθευτές. Το www.worldtravel.gr δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες, φωτογραφίες κ.λ.π. που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του και παρέχονται από τους προμηθευτές. Η INVENTICS A.E δεν είναι υπεύθυνη για πράξεις, λάθη, παραλήψεις, παραβίαση ή άρνηση οποιουδήποτε προμηθευτή ή για κανένα τραυματισμό, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες, έξοδα που μπορεί να προκύψουν, περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας εκτός του άμεσου ελέγχου της. 

Σε περίπτωση προβλήματος με την κράτηση που οφείλεται σε υπαιτιότητα της INVENTICS AE και της ιστοσελίδας www.worldtravel.gr η αποζημίωση από την INVENTICS AE είναι ίση με την αξία της κράτησης. 

  1. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Η INVENTICS A.E. και το www.worldtravel.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρείται από το χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης. 

  1.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και της INVENTICS A.E. και της ιστοσελίδας www.worldtravel.gr είναι το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται οικειοθελώς από τους χρήστες στην INVENTICS A.E. και την ιστοσελίδα www.worldtravel.gr συλλέγονται, καταχωρούνται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679). Η INVENTICS A.δε μεταβιβάζει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή επεξεργασία (update) των προσωπικών του στοιχείων με μήνυμα στο info@worldtravel.gr  

Μάθετε περισσότερα για τους όρους χρήσης-terms of use, την πολιτική απορρήτου-privacy policy και την πολιτική cookies-cookies policy πατώντας εδώ